Kategori: 3. Kur Dersleri

Osmanlıca Dersleri 70

İstif’âl Bâbı-Kelimelerle Osmanlıca

Read More

Osmanlıca Dersleri 69

İfti’âl Bâbı-Kelimelerle Osmanlıca

Read More

Osmanlıca Dersleri 68

İnfi’âl Bâbı-Kelimelerle Osmanlıca

Read More

Osmanlıca Dersleri 67

Farsça İsim Tamlamaları (Terkîb-i İzâfî)

Read More

Osmanlıca Dersleri 66

Müfâ’ale Bâbı-Kelimelerle Osmanlıca

Read More

Osmanlıca Dersleri 65

Tefe”ul Bâbı-Kelimelerle Osmanlıca

Read More

Osmanlıca Dersleri 64

Kelimelerle Osmanlıca (if’âl bâbı)

Read More

Osmanlıca Dersleri 63

Kelimelerle Osmanlıca (tef’îl bâbı alıştırmaları)

Read More

Osmanlıca Dersleri 62

Kelimelerle Osmanlıca (ism-i mef’ûl vezni)

Read More

Osmanlıca Dersleri 61

Kelimelerle Osmanlıca (ism-i fâil vezni)

Read More

Osmanlıca Dersleri 50

Çok kullanılan Farsça ekler

Read More

Osmanlıca Dersleri 48

Tef’îl Bâbı konu anlatımı

Read More

Osmanlıca Dersleri 47

Sülasî Masdarlardan İf’al Babı

Read More

Osmanlıca Dersleri 45

Mimli Masdarlar, Mec’ûl Masdalar ve Binâ-yı Merre Masdarları

Read More