Etiket: arapça kavaid

Osmanlıca Dersleri 66

Müfâ’ale Bâbı-Kelimelerle Osmanlıca

Read More

Osmanlıca Dersleri 65

Tefe”ul Bâbı-Kelimelerle Osmanlıca

Read More

Osmanlıca Dersleri 49

Risale-i Nur’dan Bir Parça

Read More

Osmanlıca Dersleri 48

Tef’îl Bâbı konu anlatımı

Read More

Osmanlıca Dersleri 47

Sülasî Masdarlardan İf’al Babı

Read More

Osmanlıca Dersleri 46

Arapça Kelime Ağırlıklı Metin Okuma

Read More

Osmanlıca Dersleri 45

Mimli Masdarlar, Mec’ûl Masdalar ve Binâ-yı Merre Masdarları

Read More

Osmanlıca Dersleri 40

Zâid Harfler Konu Anlatımı

Read More

Osmanlıca Dersleri 39

Osmanlıcada Arapça Unsurlar

Read More