Etiket: beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer

Yirmidördüncü Söz, Beşinci Dal

Enes Çalık, Hayrât Vakfı İstanbul, Ümraniye Temsilcisi

Read More